Haberler

444 7 222

KAMUOYU DUYURUSU

Bilindiği üzere, İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2016/4135 Değişik İş sayılı kararı ile; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu müvekkil şirketin de aralarında bulunduğu Dumankaya Grubu şirketlerine KAYYIM olarak atanmış, akabinde TMSF Fon Kurulu’nun 23.09.2016 tarih 2016/209 sayılı yazısı ile yeni Yönetim Kurulu heyeti atanarak göreve başlamıştır.

Bu süreçte, yarım kalan inşaatların tamamlanabilmesi amacıyla üretilen çözüm alternatifleri üzerinde çalışmalar yapılmış, neticeten Dumankaya Grubu Şirketlerine ait Mozaik, Adres Sancaktepe, Modern Vadi, Fikirtepe 1 ve 2 Projeleri hakkında Eurobau GmbH ve CPB Project Development GmbH arasında 21.06.2018 tarihinde “inşaat ve satın alma” ile “satış ve pazarlama” hizmet çerçeve anlaşmaları imzalanmıştır.

İşbu çerçeve anlaşmalar uyarınca, Dumankaya Oto. San. ve Tic. AŞ ile Eurabau GmbH ve Eurabau İnternational Group Turizm AŞ arasında 25.10.2018 tarihinde “İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, 0 ada, 1931 ve 1933 parsellerde” yer alan taşınmazlara ilişkin olarak Dumankaya Mozaik Projesi Yapım ve Satış Pazarlama Sözleşmesi imzalanmıştır.

Anılan sözleşme uyarınca tüm inşai, finansal ve pazarlamaya ilişkin sorumluluklar Eurabau tarafından üstlenilmiş, işlerin tamamlanması için gereken finansmanın Yüklenici tarafından temin edileceği, aylık olarak yapılması planlanan hakediş ödemelerinin Yüklenici tarafından satışı yapılacak proje konusu bağımsız bölümlerin satışından elde edilecek gelirin toplandığı İş Sahibi hesabından yapılacağı, hesap ödemeye yeterli değil ise İş Sahibinin gecikmeden sorumlu olmayacağı düzenlenmiştir. Bugüne kadar Yüklenici tarafından herhangi bir satış yapılamadığından esasen İş Sahibinin hak ediş ödeme sorumluluğu doğmamıştır. Buna karşılık, inşaatların tamamlanabilmesi ve mağduriyetlerin giderilebilmesi için Eurabau tarafından gerçekleştirilen inşaat maliyetinin taşınmaz devriyle karşılanması sağlanmıştır

Ancak, Eurabau tarafından proje konusu bağımsız bölümlerin satışı gerçekleştirilmediği gibi, sözleşmede öngörülen süre içerisinde inşaatlar da tamamlanamamıştır.

Projenin 1933 parselde kalan kısmı 22/01/2021 tarihinde imzalanan “Geçici Kabul Tutanağı” ile tarafımıza teslim edilmiş, devredilen mallar hakkında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu I. Tahsilat Daire Başkanlığının 27/05/2021 tarih -E1242 sayılı kararları ile Ticari İktisadi Bütünlük (TİB) oluşturulmasına karar verilmiştir. Bununla beraber, Eurabau’dan alacaklı olan çok sayıda taşeron/tedarikçi ve/veya 3. kişi tarafından Şirketimize “89/1 Haciz İhbarnameleri” gönderilmiş, ihtiyati haciz kararlarıyla mahalde haciz işlemi yapılmaya çalışılmış ve davalar açılmıştır. Oysa yukarıda izah edildiği gibi Eurabau alacaklılarının Şirketimiz nezdinde hiçbir hak ve alacakları bulunmamaktadır.

Keza, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesi uyarınca TMSF’ye kayyumluk yetkisi devredilen ve TİB oluşturulması kararı verilen şirketlerin tüm mal ve hakları üzerinde haciz, koruma altına alma ve satış işlemleri yapılamayacak olmasına rağmen, İstanbul Anadolu 10. İcra Müdürlüğü’nün 2021/11034 E. ve 2021/11036 sayılı dosyalarından “İcra Takibinin Devamına” karar verilmiştir. Söz konusu haciz işlemi, 3. kişi alacaklı tarafından elde edilen Eurabau’ya ait faturalar marifetiyle, menkulün Eurabau’ya ait olduğu gerekçesiyle ve tarafımıza bildirimde bulunmaksızın yapılmış olup, kararın akabinde, yeniden haciz işlemi yapılarak, bir kısım menkul muhafaza altına alınmış ve başkaca faturalarla diğer menkuller de muhafaza altına alınmaya çalışılmıştır.

Bu itibarla, haklı ve yasal dayanak olmaksızın maruz kalınan söz konusu süreç hakkında Şirketimizce gerekli yasal yollara başvurulmuştur.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.