Dumankaya Vizyonu

Misyon

"Kente kimlik katan yaşam alanları kazandırmak"

Vizyon

Sektörde, bir adım önde giden, en itibarlı marka olmak

Ortak Değerler

Dumankaya Grubu çalışanları tüm paydaşlarla birlikte ortak değerlerde bir araya gelerek çalışmalarını yürütürler.

İnsan Odaklılık

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığına önem vermek, müşteri memnuniyeti ve bağlılığına önem vermek, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yapmak, empati yapmak, kendini değil işini sevmek, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın mutluluğunun sürekliliği için vizyoner bir yaklaşımla iş yapmak. Başarı odaklı olmak ; başarma arzusuna sahip olmak, insan, doğa ve her türlü toplumsal faydaya odaklanmış, paydaşlarla ( çalışan, müşteri, taşeron, tedarikçi, toplum, çevre, hissedar ) birlikte başarmak ve tutku ile çalışmak, Hissedarla çalışanı yanyana düşünmek. Müşterilerimizle ilişkimizi, alım-satım dinamiklerinin ötesine taşıyan; onlarla derin, kalıcı, duygusal bağlar kurmayı amaçlayan etkinlikler tasarlamak, yeni başlangıçlar için ilham kaynağı olabilmek. Tedarikçilerine karşı verdiği sözü tutmak. Tedarikçilerinin / taşeronlarının güvenlerini sağlamak. Taşeron memnuniyetini ölçmek, şantiyelerdeki taşeronları için fiziksel standartları uygulamak. Taşeronları ve tedarikçileri işbirliği mantığıyla denetlemek, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, Memnuniyeti, ölçümleme yöntemi ve sıklıkları belirlenmiş olarak yönetmek İnsan çevre uyumunu sağlamak, alınan aksiyonların topluma ve çevreye olan etkisini dikkate almak. Çevre yönetiminde özellikle sitelerde kaynakları etkin yönetmek ve atık yönetimi konusunda sürdürebilirlik çalışmaları yapmak. Tüm paydaşlarına yakın, ihtiyaç ve beklentilerinin farkında olmak, paydaşlardan aldığı geri bildirimleri yönetmek, hayatlarına değer katıp, birlikte güçlü yarınlar inşa etmek.

Şeffaflık

Çalışan memnuniyetinde şeffaf olmak, müşteri memnuniyetinde şeffaf olmak, diğer tüm paydaşların memnuniyetinde şeffaf olmak. Herkesle açık iletişim kurmak, güvenilir olmak, adil olmak, hesap verebilen bir şirket olmak, her zaman her konuda açık olmak, halka açık bir şirket olmak, samimi ve dürüst olmak. Sinerji yaratak, paydaşlarla işbirliği yapmak, çalışanların hisse alabildiği bir firma olmak, çalışanlar ile birlikte paylaştıkça kazanan, paydaşlarından öğrenen, öğreten, takım çalışması yapan, çözüm ortaklarıyla çalışan bir şirket olmak. İşbirlikleri sağlayan, iç denetim kriterleri olan ve şeffaf denetimlerin yapıldığı bir şirket olmak. Etkinlikleri birlikte planlamak ve sosyal medyada yer almak. Tüm paydaşları ile bilgi paylaşımı konusunda hızlı ve dürüst olmak. Adil davranmak. Şirket faaliyetlerini ve sosyal faaliyetleri çalışanlarla paylaşmak. beraber kazanmak. Segmente edilmiş başarılı tedarikçileri / taşeronları geliştirmek. Stratejik iş birliği içinde bulunmak. Birlikte iyileştirmeler yapmak.

Uzmanlaşmak

Ana faaliyetlerimize odaklanarak büyümek, üretimde ( Konut üretimi, AVM vb. ) ve her aşamadaki hizmette ( satış öncesinde, satışta, teslim öncesinde, teslim sırasında ve teslim sonrasında ) , sürdürülebilir kalite için uygun yönetim sistemleri, toplam kalite yönetimi ve yönetim modellerini uygulamak ( TKY, EFQM vb. ) konusunda uzman kişilerle çalışmak, uzman kişilerle paylaşımlarda bulunmak, geri bildirimlerini almak ve iyileştirme süreçlerimizde bu uzmanlıkları kullanmak. Yaşam alanı üretimi ve hizmetler konusunda öncüdür. Nitelikli insanlarla çalışmak, kalite ve teknolojiye önem vermek, uzmanlığını yaşam alanlarına yansıtımak. Çalışan yetkinliklerinin arttırmak. Yetkin çalışanlarla çalışmak. Görev tanımı dışında da her koşulda sorumluluk almak, inisiyatif kullanmak ve kullandırmak. İşini gönüllü olarak her zaman amatör ruhla ama profesyonelce yapmak. Yaptığı işi sadece iş değil yaşam felsefesi olarak algılamak , yaşam amacı gibi görmek. Adanmışlığı içselleştiren müşterilerle iş birliği yapmak. toplumun hayatını kolaylaştıran çevreyle uyumlu ürün ve hizmetler sunmak.

Yenilikçilik

Yeniliğe açık olmak, yenilikleri ( teknoloji, iş yapış yöntemleri vb.) sürekli yakından takip etmek, değişimleri önleyici yaklaşımla birlikte yönetmek, farklı olmak. Çalışan yetkinliği, çalışanları yeniliklere cesaretlendiren, inovasyon yapabilen bir şirket olmak. Yenilikleri sürekli takip eden, yeni ürün ve hizmetler geliştiren, öneri sistemi ile sürekli iyileştirmeleri çalışanlarının katılımı ile yapan bir şirket olmak. Tüm çalışmalarında Teknolojiyi en iyi şekilde kullanan bir şirket olmak. Yeni trendleri başta çalışanları olmak üzere herkesle paylaşan bir şirket olmak. Hep bir adım önde olmak. Müşterilerinin geri bildirimlerinden faydalanarak, onların deneyimlerini zenginleştirecek, hayatlarını kolaylaştıracak yenilikler konusunda öncü olmak. Toplumun her kesimini kapsayan herkese uygun teknolojiler ve yenilikleri ürün ve hizmetlerinde hep öncü olarak uygulamak. Topluma ve çevreye duyarlı teknolojileri bulup uygulamak.