Sadakat Dünyası

Dumankaya müşteri memnuniyetinde ilk sıralarda!


Sadakat Dünyası Dumankaya’dan daire satın alan “Dumankaya Dostlar”nı daha da artırmayı, her yeni projede yeni bir Dumankayalı kazanmayı hedeflemektedir. Öncelikle Mükemmel Müşteri Memnuniyeti ön planda tutulmaktadır.

Bu amaçla Türkiye’nin en saygın araştırma şirketlerine 2006 yılından beri düzenli olarak araştırmalar yaptırılarak, alınan sonuçlar titizlikle incelenmekte, elde edilen raporlar ışığında gerekli düzenlemeler yapılmaktadır

Bunun sonucu olarak, Müşteri Memnuniyeti alanında yapılan araştırmalarda memnuniyet oranı %90’ları aşarken, Marka Bilinirlik Araştırması sonuçlarına göre ise spontan bilinirlikte Dumankaya ilk akla gelen markalar arasında ilk 2 firmadan biri konumuna yükselmiştir.